Redept huurt 2.000 m² onderwijsruimte aan in Dordrecht voor Dordrecht Academy en Da Vinci College

In opdracht van het samenwerkingsverband Hoger Onderwijs Drechtsteden heeft Redept de contractonderhandelingen uitgevoerd voor circa 2.000 m² onderwijsruimte voor het Kopgebouw op de Smart Campus Leerpark in Dordrecht.

Leerparkpromenade, Dordrecht

Hierin worden Dordrecht Academy en Career Boost gevestigd. Dordrecht Academy gaat tweejarige hbo-opleidingen (Associate degree) aanbieden die zijn toegesneden op de personeelsbehoefte van bedrijven en publieke instellingen in de regio. Career Boost biedt bachelorstudenten van de aangesloten hogescholen de kans om uitdagende onderwijs- en onderzoeksprojecten te doen rondom innovatievragen van bedrijven in de regio.

Hoger Onderwijs Drechtsteden is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Christelijke Hogeschool Ede, Avans Hogeschool en Da Vinci College. Samen geven deze instellingen gehoor aan de roep van gemeenten en bedrijven om het hoger onderwijs in de regio te versterken en uit te breiden. De vestiging in het Kopgebouw in een uitdrukking van de ambitie van het samenwerkingsverband om hier de komende jaren stevig op in te zetten en de wens om zich ook stevig te verbinden met het verwante mbo-onderwijs van Da Vinci College.

Redept heeft de contractonderhandelingen gevoerd voor een langetermijn huurovereenkomst voor circa 2.000 m² in het multi-tenant gebouw, dat begin 2023 wordt opgeleverd. Smart Campus Leerpark ontstond eind jaren ’90 enerzijds vanuit de noodzaak om de beperkte ruimte in de gemeente Dordrecht optimaal te benutten en anderzijds vanuit de gedachte dat onderwijs alleen kan aansluiten op de ‘praktijk’, wanneer de praktijk wordt betrokken bij het onderwijs. Gemeente, scholen voor voortgezet en middelbaar onderwijs, bedrijven en woningcorporaties maken zich samen sterk voor de campus door het mogelijk maken van ontmoetingen die verbinden en inspireren. Het zogenaamde ‘Kopgebouw‘ wordt als initiatief van de gemeente door Kadans Science Partners ontwikkeld en beheerd.

Hoger Onderwijs Drechtsteden

Hoger Onderwijs Drechtsteden is sinds 2019 in ontwikkeling. De aangesloten onderwijsinstellingen werken intensief samen met het regionale bedrijfsleven en de gemeente Dordrecht voor het realiseren van vraaggestuurd hoger onderwijs dat aansluit op de specifieke kenmerken van de regio. Dordrecht Academy zal naar verwachting doorgroeien naar zo’n 2.000 studenten. Career Boost wil jaarlijks 1.500 studenten een minor, afstudeeropdracht en/of onderzoeksopdracht bieden.

 

Opdrachtgever

Dordrecht Academy is een initiatief van Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD), een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en werkgevers. Het programma heeft de ambitie om hoger onderwijs te ontwikkelen dat aansluit op de kansrijke, regionale arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst.

De regio Dordrecht kampt namelijk met een tekort aan praktisch, hbo-geschoold personeel, vooral in de zorg, de techniek en het onderwijs. Er is grote behoefte aan professionals, die kennis hebben van de laatste (technologische) ontwikkelingen én die met hun vaardigheden innovatie op gang kunnen brengen. De mogelijkheden voor (op)scholing op praktisch, hbo-niveau in de Drechtsteden zijn echter beperkt. Scholieren en mbo-studenten verlaten vaak hun geboortegrond om elders bachelor onderwijs te volgen. Te weinig bachelor afgestudeerden komen terug om er te gaan werken. Voor werknemers die zich dichtbij huis, in deeltijd verder willen ontwikkelen, was er weinig keus. Met Dordrecht Academy komt daar verandering in.

Geleverde diensten

Advies nodig bij
aanhuur van uw bedrijfspand?

Neem contact op of plan een adviesgesprek in.

Neem contact op

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten