Privacybeleid Redept

Redept is een vastgoedadviesbureau voor zakelijke gebruikers van vastgoed. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande persoonsgegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten u van ons afneemt en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt. Zo verwerken wij uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u bij ons solliciteert.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die u afneemt en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • adres en woonplaats/vestigingsplaats
 • bedrijfsgegevens
 • telefoonnummers
 • e-mailadres
 • functie
 • geslacht
 • geboortedatum
 • gegevens over huur- en koopovereenkomsten
 • gegevens over uw gebruik van onze diensten
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals het contactformulier
 • inloggegevens
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • CV, motivatiebrief en opleidingsniveau
 • kopie identiteitsbewijs

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om u te kunnen informeren over relevante informatie op het gebied van huisvesting en vastgoed.
 • om u te kunnen informeren over aflopende huurcontracten.
 • om uw sollicitatie te verwerken.
 • om uw klacht of uw reactie op een klacht te verwerken en om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen.
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze (potentiële) klanten en zo te bepalen welke diensten wij kunnen ontwikkelen.
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses.
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.
 • om te kunnen voldoen aan onze wettelijke taken, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de Belastingdienst in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om u zo relevant mogelijke informatie aan te bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u heeft achtergelaten. Door uw gegevens te combineren, kunnen wij ook gepersonaliseerde content op de website tonen, die aansluiten bij uw interesses. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere berichten sturen. Zo wordt er voorkomen dat u informatie te zien krijgt, die voor u minder of in het geheel niet interessant zijn. Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij bijvoorbeeld de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor her raadplegen, wijzigen of laten verwijderen van uw gegevens, kunt u contact opnemen met Redept. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage , u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Wij reden u aan om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten