Meer dan 20 belanghebbenden uit de vastgoedwereld, waaronder Redept, hebben samen met NEN het initiatief genomen een norm te ontwikkelen die enerzijds de gebruikers van vastgoed helpt bij het opstellen van hun eisen en wensen en anderzijds de aanbieders van vastgoed helpt om hun producten hieraan te spiegelen.

In de vastgoedwereld is duidelijk merkbaar dat, onder andere door een toegenomen leegstand en aandacht voor het nieuwe werken, de gebruiker meer centraal komt te staan. De nieuwe NEN 8021 moet, door eenduidige bepaling van de gewenste gebruiksprestatie en de werkelijke gebruiksprestatie van vastgoed, in de toekomst garant staan voor optimale afstemming tussen de vraag van deze gebruiker en het aanbod van vastgoed. Interpretaties over gebruiksprestatie worden genormaliseerd in één en dezelfde taal. Dit maakt een bredere toepassing mogelijk tussen verschillende utiliteitsgebouwen en meerdere partijen.

De norm wordt vandaag om 10:30 uur op de Provada in de RAI in Amsterdam aangeboden aan dhr. F. Azarkan, directeur vastgoed van de Rijksgebouwendienst en dhr. A. van Dien, adjunct-directeur Vastgoed van de Dienst Vastgoed Defensie van het ministerie van Defensie. Samen met De Haagse Hogeschool, Twijnstra Gudde, Royal HaskoningDHV en NEN vormden deze instellingen het kernteam die de contouren van de norm grotendeels hebben uitgewerkt. Dit is de start van de openbare commentaarronde, waar iedereen, die in deze norm beroepshalve geïnteresseerd is, kritiek op het ontwerp mag leveren.

De norm is interessant voor alle partijen die met vastgoed en huisvesting in aanraking komen zoals eigenaren, gebruikers, beheerders, financiers, architecten en projectontwikkelaars.De norm kan worden bestudeerd via www.normontwerpen.nen.nl. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Leon van Leersum van Redept of met Marc Mergeay van NEN, telefoon (015) 2 690 367, e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Op de pagina www.nen.nl/NEN8021 vindt u een overzicht van alle partners in dit normtraject.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten