Rechtsgeldigheid

Elektronisch ondertekende documenten zijn rechtsgeldig.

De bewijswaarde hangt af van hoe goed de ondertekenaar is geïdentificeerd in samenhang met het belang van het contract.

Verschil tussen rechtsgeldigheid en bewijswaarde

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dat kan mondeling, op papier of elektronisch via internet, zolang de partijen maar laten zien dat ze akkoord zijn met de inhoud van de overeenkomst. Zodra iedereen akkoord is met de overeenkomst, is deze bindend en moeten de partijen zich aan de inhoud houden. Als ondertekenaars hun akkoord tot uiting brengen met een elektronische handtekening, ontstaat een juridisch bindende en dus rechtsgeldige overeenkomst. Je spreekt dus al snel van een rechtsgeldige overeenkomst. De bewijswaarde van elektronische documenten kan echter verschillen.

Bewijswaarde van elektronische documenten

Een elektronisch document is dus rechtsgeldig en partijen moeten zich aan de inhoud houden. Maar wat als er discussie ontstaat en je bij de rechter terecht komt? In dat geval kun je het elektronisch ondertekende document bij de rechtbank indienen als bewijs. De rechter zal dit bewijs vrijwel altijd meewegen in zijn oordeel. In verreweg de meeste geschillen gaat het over de vraag wat er in de overeenkomst staat, en niet óf er wel een overeenkomst is. Van elke ondertekenaar van een digitale overeenkomst, zoals die door Redept wordt aangeboden is zowel het mobiele telefoonnummer als het email adres geverfieerd en elk contract komt met een versleuteld certificaat van Adobe. De handtekening onder een dergelijk contract is daarom juridisch gelijk aan een gewone handtekening.

Meer informatie

Voor meer informatie over Adobe Sign kunt u terecht op hun website.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten