Klachten

Een klacht over verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient schriftelijk aan Redept kenbaar te worden gemaakt, voorzien van voldoende onderbouwing en details, zodanig dat Redept op een weloverwogen wijze de klacht in behandeling kan nemen.

Redept zal een binnengekomen klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en uiterlijk binnen tien werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen. Indien Redept de klacht niet binnen 25 werkdagen inhoudelijk op de klacht kan reageren of oplossen, zal Redept opdrachtgever hiervan tussentijds op de hoogte stellen. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kan u een aanvraag voor mediation indienen bij het Nederlands Arbitrage Instituut.

Meer informatie over het Nederlands Arbitrage Instituut is te vinden op http://www.nai-nl.org

Tuchtrecht

Redept is gereguleerd door de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) en houdt zich aan de professionele gedragsregels van de RICS. RICS Regulation is ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat RICS leden en/of RICS gereguleerde bedrijven de eisen van de RICS “Rules of Conduct” naleven. Deze bepalen de professionele, ethische en zakelijke normen die worden verwacht van RICS-leden en/of bedrijven. RICS Regulation bewaakt, begeleidt en helpt de leden en bedrijven om te voldoen aan regels, voorschriften en ethische normen. RICS beoordeelt en onderzoekt klachten en kan, waar nodig, disciplinaire maatregelen treffen in gevallen waarin de leden en/of gereguleerde bedrijven niet voldoen aan de normen die van hen verwacht worden. Indien de opdrachtgever van mening is dat Redept de professionele gedragsregels van de RICS niet naleeft, dan kan de opdrachtgever deze klacht voorleggen aan RICS Regulations, waarbij de daarvoor geldende procedureregels van toepassing zijn.

Nadere informatie over de klachtenprocedure kan worden geraadpleegd via de website www.rics.org/complaints

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten